Heb jij een optimale ‘Employee Experience’ in je organisatie?

Velen van jullie weten dat ik een Executive MBA opleiding volg. Het is geweldig interessant en inspirerend om zoveel nieuwe kennis op te doen en mijn horizon te verbreden. In de module Strategische Marketing kwam de ‘Customer Journey’ aan bod. In de module Financieel Management werd, naast de ‘klantwaarde’, ingegaan op de ‘aandeelhouderswaarde’. Gelukkig is er ook aandacht voor de ‘medewerkerswaarde’, iets dat mij natuurlijk deugd doet.

Daarom ga ik graag wat nader in op de zogenaamde ‘Employee Value Proposition’ en hoe je een optimale ‘Employee Experience’ kunt realiseren. Alleen een goed salaris is immers al lang niet meer voldoende. In dit artikel behandel ik eerst een aantal bouwstenen die daarbij van belang zijn. Tot slot geef ik twee tips voor het creëren van een optimale Employee Experience (met excuses voor de vele Engelstalige termen).

Bevlogen medewerkers

Veel organisaties weten dat bevlogen medewerkers van groot belang zijn. Hun betrokkenheid straalt immers uit naar de klanten, die – bewust of onbewust – direct merken of ze te maken hebben met een gedreven organisatie of niet. Wellicht een open deur, maar uit tal van onderzoeken blijkt dat bevlogen medewerkers betere prestaties leveren en een langere relatie hebben met het bedrijf. Het zijn mensen die ongevraagd dat stapje extra zetten. Bevlogen medewerkers leveren dus een hogere bijdrage aan de bedrijfsresultaten.

Niet voor niets wordt in dit verband een citaat van Richard Branson vaak gebruikt, waar ik mijn eigen visie ook in herken: “Clients don’t come first; employees come first. If you take care of your employees, they will take care of your clients”.

Employee Experience

De Employee Experience is dus net zo belangrijk als de Customer Experience. De Employee Experience gaat over hoe de medewerker de werkgever ervaart: vanaf het eerst moment dat hij in aanraking komt met de organisatie tot en met zijn vertrek.

Eigenaarschap

Medewerkers vinden het belangrijk dat de organisatie vertrouwen in hen heeft en hen de ruimte biedt om zelf beslissingen te nemen. Het management wordt uitgedaagd om meer verantwoordelijkheid in de organisatie te leggen, wat natuurlijk soms best lastig is. Vertrouwen krijgen betekent echter ook: vertrouwen bieden. Krijgt de medewerker meer verantwoordelijkheid dan dient deze daarover ook eigenaarschap te nemen (en daarmee dus vertrouwen terug te schenken aan het management). Door de medewerker meer vertrouwen te geven, ontvangt het management zelf ook meer vertrouwen van de medewerker. Een mooie win-win situatie dus.

Samen-werken

Er is langzaam maar zeker een beweging gaande waar ik zelf erg enthousiast over ben en dat is die waar het individualisme plaats maakt voor teamprestaties (‘wij boven ik’). Het werken in zelf-regulerende teams is hier een voorbeeld van, de wendbare (‘Agile’) organisatie en ook de transitie van de traditionele functionerings- en beoordelingsgesprekken naar een vorm van continue feedback.

Vitaliteit

Waren werkgevers eerst voornamelijk gericht op het terugdringen van het verzuim; tegenwoordig gaat de aandacht meer en meer toe naar het zogeheten ‘gezondheidsmanagement’. Behalve herstel en re-integratie (het traditionele verzuimmanagement) wordt aandacht besteed aan de lichamelijke en geestelijke vitaliteit.

Bouwstenen

Naast voornoemde bouwstenen zijn er natuurlijk meer die je kunnen helpen in het creëren van een optimale Employee Experience. In het onderstaande schema tref je een overzicht aan dat uiteraard niet-limitatief is:

Tip 1: flexibilisering

Daarbij geldt evenwel: “One size fits no one”. Flexibilisering van arbeid en arbeidsvoorwaarden is al jaren onderwerp van gesprek. Dat is in deze situatie niet anders. Van belang is dat het management weet hoe welke medewerker het beste kan worden gefaciliteerd en uitgedaagd. De ene medewerker wordt enthousiast van training & ontwikkeling; de ander wil juist gemakkelijker de gelegenheid krijgen om bijvoorbeeld mantelzorg te kunnen geven.

Tip 2: Employee Journey

Hebben de meeste bedrijven hun ‘Customer Journey’ wel in beeld gebracht; vaak is dat nog niet het geval voor de ‘Employee Journey’. Breng deze voor jouw organisatie in kaart en verplaats je daarbij dus goed in de werknemer. Kijk kritisch door de ogen van je medewerker naar jouw organisatie en achterhaal wat wel en nog niet goed gaat in bijvoorbeeld het werven, on-boarden of ontwikkelen van je mensen. Heb je geen of onvoldoende capaciteit om dat te laten uitwerken; zet een externe in die sowieso met een onbevooroordeelde en frisse blik naar je organisatie kijkt.

Heb je deze tips goed uitgewerkt dan zal dat je zeker gaan helpen in het creëren of vermeerderen van bevlogen medewerkers en je ‘Employee Experience’. Succes!!