3 trends in de huidige arbeidsmarkt

En 3 tips hoe hiermee om te gaan in je arbeidsvoorwaarden

De huidige en verwachte ontwikkelingen vragen om een andere organisatie, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Hieronder geef ik je 3 trends in de huidige arbeidsmarkt en 3 tips om de arbeidsvoorwaarden daarop voor te bereiden.

Trend 1: (financieel) duurzame inzetbaarheid

De pensioenleeftijd verschuift, dus we moeten langer productief blijven. Eerder stoppen met werken wordt immers steeds duurder, welhaast onbetaalbaar zelfs. Enerzijds dienen werknemers te beseffen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid en vitaliteit zodat ze gezond aan het werk kunnen blijven. Anderzijds is het van belang dat werknemers zich realiseren dat zij ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen financiële situatie. Regelingen zoals bij arbeidsongeschiktheid worden op termijn onbetaalbaar.

Blijft men bovendien vasthouden aan een hoog loon wanneer de toegevoegde waarde aan de organisatie significant afneemt dan is een (gedwongen) ontslag welhaast onvermijdelijk. En zie op latere leeftijd dan nog maar eens aan het werk te komen.

Tip 1: leeftijdsonafhankelijk belonen

Vaak is het nu zo dat de oudste werknemers het meest verdienen of tenminste bovenin de loonschaal zitten. Feit is echter dat de oudere generatie op enig moment veelal terugloopt in productiviteit, vaardigheden en fitheid. Willen zij toch inzetbaar blijven dan zal hun beloning in de toekomst meer afhankelijk moeten worden van de waarde die zij toevoegen op dat moment. De totale loonsom wordt niet kleiner, maar logischer verdeeld over de jaren. Deze sluit daardoor beter aan op de levensfase van de werknemer en de waarde die hij in die fase toevoegt aan het bedrijf.

Trend 2: digitalisering

De digitalisering en robotisering creëert een gat tussen wat medewerkers nu kunnen en wat ze in de toekomst moeten kunnen. Dat heeft een forse opleidingsbehoefte en -inspanning tot gevolg. Wil men productief blijven dan dienen mensen zich ook te ontwikkelen in werk dat in de toekomst van hen verwacht wordt.

Tip 2: eigen verantwoordelijkheid en mentorschap

Een deel van de huidige generatie zal niet productief het pensioen halen. Om te voorkomen dat hetzelfde gebeurt met de jongere generatie, zijn zelfreflectie en eigen verantwoordelijkheid ‘key’. De werknemer is zelf verantwoordelijk voor zijn loopbaanwensen en -ontwikkeling. De werkgever faciliteert hem daarbij met o.a. opleidingen, vitaliteitsprogramma’s en mobiliteit.

De huidige generatie is echter natuurlijk beslist niet ‘uitgerangeerd’. Het is van even groot belang om te voorkomen dat de jarenlang opgebouwde kennis en ervaring letterlijk de organisatie uitwandelt op de dag van pensionering. Zorg ervoor dat er tijdig een of meer junioren naast een senior kunnen meelopen om zo de kennis te kunnen overdragen en daarmee te waarborgen voor de organisatie.

Trend 3: next generation

Mensen die de arbeidsmarkt nu betreden, werken anders dan de huidige populatie. Zij switchen bijvoorbeeld sneller van werkgever en hebben een hoger tempo in hun ontwikkeling of tenminste de verwachtingen en ambities die zij daarbij hebben. Bovendien heeft de nieuwe generatie minder op met hiërarchie, iets waar de huidige generatie vaak nog prat op gaat.

Tip 3: wendbare organisatie

In vergelijking met een hiërarchische organisatie past een flexibele organisatie zich sneller aan de marktontwikkelingen aan. In plaats van vast te houden aan oude functionaliteiten en hiërarchie is het zaak om bij de klant te beginnen: wat heeft hij nodig en hoe realiseer ik dat? In een wendbare (‘agile’) organisatie bespreken medewerkers deze klantvraag en zij creëren een team om de klant optimaal te bedienen. Er wordt dus gedacht in rollen in plaats van in vaste functies.

Dat heeft impact op onder meer performance management. Laat de medewerker bijvoorbeeld steeds na afronding van een bepaald project evalueren hoe hij gefunctioneerd en wat hij een volgende keer wil leren of doen, in plaats van het standaard ‘verplichte gesprek’ aan het einde van het jaar. Lees in dit verband ook dit artikel.

Wil je ook jouw organisatie voorbereiden op de toekomst? Dan bent je bij State of Excellence aan het juiste adres. Met behulp van interim-management, projecten en consultancy help ik organisaties om op het vlak van Human Resource Management de benodigde veranderingen gezamenlijk voor te bereiden, succesvol door te voeren en zorgvuldig te begeleiden.