Goed werkgeverschap: hoe maak je van jouw organisatie een “Employer of Choice”?

Regelmatig geef ik aan dat ik graag een bijdrage lever aan het groeien van een organisatie, door het vinden, binden en boeien van talenten. Goed werkgeverschap is daarbij van groot belang. Gemakkelijk gezegd misschien, maar wat is dat nu precies en hoe creëer je dat? In dit artikel behandel ik 3 elementen hoe je van jouw bedrijf een “Employer of Choice” oftewel een “Beste Werkgever” kunt maken.

1. HET GEHEIM VAN GOED WERKGEVERSCHAP

Jaarlijks vinden diverse onderzoeken plaats over de vraag: “Wie is de beste werkgever?”. Interessanter vind ik de vraag: “Wat maakt deze werkgever zo gewild?”. Succesvolle organisaties scoren aantoonbaar goed op bevlogenheid en betrokkenheid. Wil je dit bereiken, start dan met het creëren van een cultuur van vertrouwen. De werkgever die erop vertrouwt dat de medewerkers het beste met de organisatie voor hebben en werknemers die de werkgever vertrouwt dat deze goed met hun belangen omgaat. Een duidelijke missie en dienend leiderschap zijn daarbij van groot belang. Een missie zorgt er immers voor dat mensen bij een organisatie willen horen. Inspirerend leiderschap is de bindende en energie-gevende factor die ervoor zorgt dat mensen bij de organisatie blijven.

2. BASIS VOOR GOED WERKGEVERSCHAP

Er zijn 3 elementen die als basis dienen voor goed werkgeverschap, namelijk:

a. Relatie medewerker – management

Als gezegd, dient er sprake te zijn van wederzijds vertrouwen. Het gaat dan om geloofwaardigheid in het management, het respect voor de medewerker als persoon en rechtvaardigheid op de werkplek. Lees ook dit artikel waarin je leest hoe je Management ontwikkelt naar Leiderschap.

b. Relatie medewerker – baan

Hoe trots is de werknemer op het imago van de werkgever en hoe bevlogen is hij ten aanzien van zijn eigen werk en de prestaties van zijn team? Geeft de medewerker veel en krijgt hij hiervoor veel terug? Met andere woorden: hoe wordt zijn inzet beloond en heeft hij het gevoel dat hij gewaardeerd wordt? Er dient een goede balans te zijn tussen wat men geeft en wat men ontvangt, zowel vanuit het oogpunt van de werkgever als van de werknemer.

c. Relatie medewerkers onderling

Hier gaat het om het creëren van een open, opbouwende en teamgerichte samenwerking, omdat dit een positieve impact heeft op de betrokkenheid van medewerkers. Immers, je brengt over het algemeen meer tijd door met je collega’s dan met je partner, familie of vrienden. Hier vind je een voorbeeld van een leuke en vooral praktische tip hoe je een positieve bijdrage kunt leveren aan de onderlinge samenwerking van je medewerkers.

3. AANVULLENDE INGREDIËNTEN VAN GOED WERKGEVERSCHAP

Beste werkgevers scoren op essentiële onderdelen beter dan andere organisaties, namelijk:

  • Organisatietrots
  • Achter de doelstellingen staan
  • Kansen krijgen om optimaal te presteren
  • Tevredenheid over werkzaamheden
  • Goede balans werk/privé
  • Bijdragen aan de maatschappij
  • En tot slot: plezier!

TOT SLOT

Wil je graag meer weten over het ontwikkelen van een cultuur waar mensen trots deel van willen uitmaken en proactief aan willen bijdragen?
Wil je betrokkenheid, ambitie en leiderschap stimuleren binnen je organisatie?
Wil je jouw managers ontwikkelen naar leiders die zich committeren aan de ontwikkeling en zelfsturing van medewerkers?

Ik ga graag in gesprek met je over deze boeiende en essentiële organisatiethema’s.