Prikkelende vragen voor CEO’s: hoe is het met jouw leiderschap gesteld?

Bij het managen van managers heb je twee aandachtsgebieden: je stelt je managers in staat om goed werk te leveren én je ziet erop toe dat zij hun eigen team goed begeleiden. Het managen van managers vereist dus leiderschapsvaardigheden van jou als CEO. Hieronder een aantal prikkelende vragen over leiderschap ter overdenking.

  • Goed voorbeeld doet goed volgen?
  • Hoe heb jij leren fietsen?
  • Vrijheid – blijheid?
  • Wie gun jij het succes? Jezelf of jouw managers?
  • Wat is dat nou eigenlijk “dienend leiderschap”?

1. GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN?

Het klinkt als een open deur, maar ga er maar eens aanstaan in de praktijk: zelf steeds het goede voorbeeld geven. Ik heb diverse CEO’s ontmoet die zich niet half zo bewust bleken te zijn van het feit dat hun managers zeer gedetailleerd naar hen kijken en zo leren hoe ze zelf leiding geven. Wil je goed leiderschap in je management team? Start dan bij jezelf.

Zoek uit hoe jij het doet als manager van managers. Vraag het rechtstreeks of gebruik een 360° feedback instrument (klik hier voor een concrete tool die je hiervoor kunt gebruiken).

WANNEER JE JEZELF ZOU BEKIJKEN DOOR ANDERMANS OGEN, ZOU JIJ DAN DIE LEIDER ZIJN WAARVAN JE WILT LEREN?

2. HOE HEB JIJ LEREN FIETSEN?

Nog niet zo heel lang geleden sprak ik een CEO die graag het leiderschap wilde bevorderen in zijn organisatie; zowel in zijn Management Team als bij de medewerkers. Ik merkte echter dat hij zelf nog erg operationeel bezig was, waardoor hij te weinig tijd had om zich met de strategie van het bedrijf bezig te houden. Dit maakte dat het MT ook niet het leiderschap kon nemen, waardoor er op geen enkele manier voorbeeldgedrag richting de medewerkers werd gerealiseerd. Als je als CEO zelf geen leiderschap toont (immers, je laat je leiden door de waan van de dag), hoe kun je dan leiderschap van je mensen verwachten? Wanneer je meer verantwoordelijkheid in de organisatie wilt krijgen, start met die daadwerkelijk te geven aan de mensen. Toegegeven, dat is best spannend.

Lees ook dit artikel voor het ontwikkelen van management naar leiderschap.

STEL JE ECHTER EENS VOOR DAT JE VADER NOG STEEDS JE FIETS ZOU VASTHOUDEN; ZOU JE DAN GOED KUNNEN FIETSEN, DENK JE?

3. VRIJHEID – BLIJHEID?

In vervolg op vraag 2 is heel belangrijk: geef je managers voldoende ruimte om op hun eigen manier te leiden. Ze zullen het ongetwijfeld anders doen dan jij en dat kan juist heel verrijkend zijn. Mannen pakken zaken bijvoorbeeld heel anders aan dan vrouwen en dat is uitstekend. Je zult zien: meer vrijheid (lees: verantwoordelijkheid) geven aan je managers geeft op termijn meer vrijheid aan jou als CEO.

Wat in dit kader ook belangrijk is: laat je managers fouten maken. Want ga maar na:

VAN WELKE SITUATIES HEB JE ZELF HET MEEST GELEERD?

4. WIE GUN JIJ HET SUCCES? JOUZELF OF JOUW MANAGERS?

Het klinkt heel kinderachtig, maar het gebeurt echt vaak: directeuren die aan de haal gaan met de ideeën van hun managers. Onlangs sprak ik een manager die me vertelde dat hij gestopt was zijn ideeën te delen met zijn directeur omdat ze keer op keer werden afgekapt, maar een of twee maanden later door diezelfde directeur gepresenteerd werden als zijn briljante, nieuwe plannen…

Het zou onnodig moeten zijn om hier te benadrukken wat voor schade dat brengt aan jouw leiderschap en positie als CEO, maar niets blijkt dus minder waar. Denk niet dat mensen hier niet over praten. Natuurlijk gebeurt dat, maar dan wel achter jouw rug om.

In plaats daarvan: complimenteer je managers in het openbaar, in aanwezigheid van hun mensen. Vraag ze ook eens om advies waar hun mensen bij zijn. Of laat managers een deel van de presentatie doen, zodat ze hun expertise kunnen delen. Dat is niet alleen goed voor je managers, maar ook voor jou als leider.

Je bent een goede leider wanneer je het beste uit jouw mensen weet te halen op een inspirerende manier. Hoe succesvoller jouw managers, hoe beter!

VAN WELKE LEIDER HEB JE ZELF HET MEEST GELEERD? EN WAT IN ZIJN/HAAR GEDRAG KUN JE GEBRUIKEN OM ZELF NET ZO’N GOEDE LEIDER TE WORDEN?

5. WAT IS NOU EIGENLIJK “DIENEND LEIDERSCHAP”?

Deze term wekt nogal eens de nodige weerstand op. Toch is dit de verandering die gaande is in de maatschappij. Het gaat niet meer om hoe hoog je in het organisatieplaatje staat maar om hoe goed jij jouw mensen (en daarmee natuurlijk jouw organisatie) weet te ontwikkelen. Zorg dat je mee ontwikkelt, voordat je door de werkelijkheid en je concurrenten wordt ingehaald.

Maar wat is het dan precies? Dienend leiderschap zorgt ervoor dat een manager zijn medewerkers optimaal faciliteert waardoor zij optimaal kunnen presteren (en dus ook: een CEO zorgt ervoor dat hij zijn MT-leden optimaal faciliteert zodat zij optimaal kunnen presteren). In plaats van dat je aan een van je managers vraagt hoe het met een bepaald project gaat, stel eens de volgende vragen:

HOE GAAT DE SAMENWERKING MET PIET IN DAT PROJECT? WAT HEEFT PIET NODIG OM DIT PROJECT TOT EEN SUCCES TE MAKEN? WAT KUN JIJ VOOR PIET BETEKENEN HIERIN?

Wil je graag meer leiderschap ontwikkelen in je Management Team of organisatie? Ik ga graag met je in gesprek om mijn ervaringen, ideeën en tips met je te delen.