5 tips voor het ontwikkelen van Management naar Leiderschap

Bij meer en meer organisaties staat het gelukkig op de agenda: het ontwikkelen van management naar leiderschap. Niet alleen is het een mooi groeipad voor de manager; leiderschap is onmisbaar voor het toekomstbestendig maken van je organisatie.

Leiderschap gaat over missie, visie en waarden: WAAROM doen we WAT voor wie en HOE (lees hier meer). Van de manager wordt verwacht dat hij zich ontwikkelt naar een leider die het goede voorbeeld geeft. Want het lijkt een open deur: het voorbeeldgedrag van leiders is een van de meest kritische succesfactoren voor het wel of niet slagen van de missie. Toch zie ik in de praktijk dat dit lang niet eenvoudig is voor veel managers.

Daarom volgen hieronder 5 tips om het verschil te maken tussen een manager en een leider:

1. VERTROUWEN

Niet voor niets gebruikt de Amerikaan Patrick Lencioni vertrouwen als basis in zijn managementmodel van teamwork. Vertrouw erop dat je medewerkers in staat zijn om zelf oplossingen te bedenken en uit te voeren. Jouw manier is niet altijd de beste manier; gebruik de talrijke kansen om je heen door je medewerkers meer vertrouwen en meer verantwoordelijkheid te geven. Immers: in hun vrije tijd nemen ze tal van besluiten zelfstandig: ze zitten een bestuur voor, ze sluiten een hypotheek af, ze geven mantelzorg aan hun ouders. Vertrouwen is nodig om meer betrokkenheid te realiseren en daarmee sneller, hogere successen te behalen.

2. EMPOWERMENT

Versterk de kwaliteiten van je medewerkers en leer hen meer eigenaarschap te ontwikkelen (denk aan zeggenschap, verantwoordelijkheid, persoonlijk leiderschap). Betrek hen bij de uitdagingen waarmee je worstelt, vraag hun inbreng en vergroot daarmee de betrokkenheid en zelfstandigheid. De uitdrukking “twee weten meer dan één” wordt te weinig in de praktijk gebracht in het bedrijfsleven. Waarom zou een directeur of manager zijn uitdagingen zo nodig alleen moeten oplossen terwijl de laag eronder gestimuleerd wordt afdeling-overstijgende samenwerking op te zoeken? Het is in een ieders belang dat de organisatie successen behaalt.

3. POSITIVITEIT

Van jongs af aan zijn we het gewend: we benadrukken wat niet goed gaat in plaats van dat we versterken wat juist wel goed gaat (denk maar aan ons schoolsysteem, rapportcijfers en bijlessen of aan je eigen beoordelingsgesprekken). Benoem niet alleen wat fout gaat; benadruk vooral wat goed gaat. Ga eerlijk na voor jezelf: reken ik mijn mensen af op 1 ding dat ze fout hebben gedaan of de 9 dingen die ze goed hebben gedaan? Waar richt ik mijn aandacht (en beloning!) op?

4. VERANTWOORDELIJKHEID

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) loopt als een rode draad door mijn leven. Een van de vooronderstellingen van NLP die me het meest heeft geraakt, is: “De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt (ongeacht je intentie)”. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen communicatie en de reactie die je daarop krijgt. Als je collega’s niet doen wat jij ze hebt gevraagd, heb je het dan wel zo goed uitgelegd als je zelf denkt? Heb je hun reactie waargenomen? Heb je commitment gekregen of gevraagd? Wees eerst kritisch naar jezelf vooraleer je kritisch bent naar je medewerkers.

5. WEERSTAND

Hoe vaak heb je die ene collega misschien in stilte al vervloekt die steeds komt met kritische opmerkingen wanneer jij komt met een nieuw plan of strategie? Realiseer je dat dit gedrag vaak voortkomt uit betrokkenheid en dat deze collega van waardevolle betekenis kan zijn. Toon begrip voor de weerstand, luister naar hem of haar en vraag ook naar eigen inbreng in hoe hij of zij het zou aanpakken. Deze tip sluit aan op een andere NLP-vooronderstelling: “Achter elk gedrag schuilt een positieve intentie”.

Wil je graag meer leiderschap ontwikkelen in je Management Team of organisatie? Ik ga graag met je in gesprek om mijn ervaringen, ideeën en tips met je te delen.