Janiene Knipping

Verantwoordelijk voor het initiëren, realiseren en doorontwikkelen van het personeelsbeleid in NL alsook voor de implementatie van de corporate HR strategie.

Lieke heeft mij laten zien en laten beleven wat het vak “P&O” inhoudt.

Werkzaamheden

  • Begeleiding en projectleiding op het gebied van: organisatieontwikkeling, strategische personeelsplanning, reorganisatie en medezeggenschap
  • Actieve participatie in een overname- en integratietraject, van dataroom tot uitonderhandelen (individuele) arbeidsvoorwaardenharmonisaties
  • Coaching van (cultuur-)veranderingstrajecten en (management) team development
  • Professionalisering van de HR bijdrage op de strategische doelstellingen
  • Optimalisering van kwaliteit en efficiency van de HR-processen (o.a. door projectinitiatie en –leiding van het digitaliseren van HR stromen en –systemen)
  • Actieve participatie aan internationale, corporate HR-projecten zoals bijv. diversiteitbeleid, management development, performance management, opvolgingsplanning voor senior management
  • Management, ontwikkeling en coaching van de afdeling HR (5 medewerkers)
  • Centralisatie van de verzuimbegeleiding op landelijk niveau
  • Inrichting van een landelijk functiehuis en loonbeleid
  • Ondersteuning aan directie en management op het vlak van complexe HR vraagstukken

Referenties

Janiene Knipping, P&O Adviseur
“Van november 2010 tot mei 2014 heb ik het geluk gehad dat Lieke de Jong manager was van onze afdeling P&O. In deze tijd heb ik, zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak, veel van Lieke geleerd en heb ik mijzelf kunnen en mogen ontplooien tot wie ik nu ben. Lieke heeft mij laten zien en laten beleven wat het vak “P&O” inhoudt. Dit niet alleen door een manager te zijn maar vooral door een coach te zijn, samen te werken en door wederzijds respect. Lieke heeft de afdeling de ruimte en sturing gegeven om gezamelijk tot een hoger plan te komen. Lieke; bedankt voor de leuke, leerzame en gezellige tijd samen! Ik wens je alle goeds voor de toekomst!”

Andere referenties