Mobile menu

Nieuws

Teamwork is een strategische keuze

“Teamwork is nog steeds het enige duurzame concurrentievoordeel dat grotendeels onbenut blijft” (Patrick Lencioni)

Laat me één ding meteen duidelijk maken: een groep mensen die in een bedrijf samenwerkt is iets volstrekt anders dan een team.

Met de gigantische hoeveelheid boeken en artikelen die de afgelopen jaren over samenwerking in teams zijn geschreven (onder meer door Patrick Lencioni), zou teamwork in het bedrijfsleven niet meer zo zeldzaam moeten zijn. De realiteit is echter anders. De meeste organisaties hebben nog steeds disfunctionerende (management) teams. Hoe komt dat nou?

Twee redenen

Ten eerste wordt de term teamwork veel teveel gebruikt, waardoor de betekenis van het woord veel aan waarde heeft ingeboet. Teamwork is geen zelfstandig naamwoord; het is een werkwoord. Het is net als een goede liefdesrelatie. Het gaat niet vanzelf. Je blijft eraan werken. Beter nog: teamwork is een strategische, betekenisvolle keuze.

Ten tweede maken mensen het samenwerken lastig. Teamwork is simpel, in theorie tenminste. De meeste directeuren en managers weten best wel wat je ervoor nodig hebt. In de praktijk echter, blijkt teamwork lastig te zijn. Zet een groep mensen bij elkaar in een kantoor en vraag ze om samen te werken. Zonder duidelijk doel voor ogen waarbij iedereen betrokken is en ervoor wil gaan, ontstaat het bekende tafereel van ‘eigen straatje schoonvegen’, onderlinge frustratie en wantrouwen en het niet of te laat bereiken van het beoogde doel. Kortom: de samenwerking is ver te zoeken.

Veel bedrijven worstelen hiermee. Een groep mensen bij elkaar is immers niet hetzelfde als een team. Vakbekwaamheid heeft daar niets mee te maken. Wanneer je een groep internationale voetbalsterren verzamelt en op het veld zet, win je daar ook niet automatisch de wedstrijd mee. Iedereen begrijpt dit en toch is dat precies wat er vaak gebeurt in management teams.

Goed functionerende management teams

Management teams die bereid zijn om tijd, energie en discipline te investeren in elkaar, lossen deze problemen op, met alle voordelen van dien. Goed functionerende management teams maken kwalitatief betere besluiten en bereiken meer in minder tijd, met minder afleiding en frustratie. Verder behalen zij tijdwinst door te praten over de juiste onderwerpen, zonder veel in herhaling te treden over dezelfde zaken. Lees hier 3 tips hoe je als management team bovendien kunt bijdragen aan de gewenste bedrijfscultuur.

State of Excellence - Maak van je Management Team een Winnend Team

Weggegooid geld

Vaak investeren bedrijven in teambuildingsactiviteiten. Immers, het is van belang om elkaar beter te leren kennen. Of ze sturen een of meerdere MT-leden op training. Na die activiteiten is de energie even geweldig, maar al na een paar dagen blijkt er eigenlijk niets veranderd en valt men weer terug in oud gedrag. De medewerkers in de organisatie pikken dit feilloos op en daarmee bereik je het tegenovergestelde van de doelen die je gesteld had met teambuilding of training. Het gaat erom dat er een duurzame gedragsverandering wordt gerealiseerd en daarvoor zijn tijd en borging noodzakelijke ingrediënten.

Goed nieuws

Het goede nieuws is echter: ook jij kunt groeien naar een prima samenwerkend team! Met het jaarprogramma “Maak van je Management Team een Winnend Team” begeleidt State of Excellence je stap-voor-stap om een zeer succesvol team te creëren. In dit intensief team development programma werk je aan het versterken van je Management Team en het leiderschap waardoor je sneller en gemakkelijker betere resultaten haalt en je team naar een hoger niveau brengt.  Je leert o.a. hoe je een duidelijke, ambitieuze en visionaire bedrijfsstrategie ontwikkelt en uitdraagt waardoor je de positie als Management Team verder verstevigt. Ook ontwikkel je visie over hoe je eigenaarschap, verantwoordelijkheid en ambitie in de organisatie bevordert waarmee je als Management Team het leiderschap van de mensen vergroot en je zelf meer tijd krijgt om je met de strategie bezig te houden.

Interesse?

Wil je ook een nieuwe en blijvende dynamiek in je management team creëren? Baal je er ook van dat er geen ‘echt team’ staat voor de organisatie en merk je dat dit zijn weerslag heeft op de medewerkers? Wil je met je team een voorbeeld zijn voor je mensen als het gaat om leiderschap en eigenaarschap? Ik kom graag in contact met je voor een vrijblijvend gesprek waarin we nader ingaan op de strategie en uitdagingen van je bedrijf en je management team. En vooral: hoe we van je Management Team een Winnend Team maken!

 

State of Excellence - Lieke de Jong

Alle berichten